За Овчеполските работи 2020

Овче Поле, Овчеполие, Овчеполски регион, Овчеполска Котлина

Евлија Челеби и Овчеполските шуми

Првите сознанија за шумите на територијата на Македонија ги среќаваме кај познатиот турски патеписец и историчар Евлија Челебија. Тој во своите патеписи, минувајќи низ Овчеполието,…

Повеќе
Реката Брегалница

Брегалница по должина е најголема притока на Вардар. Извира под врвот Ченгино Кале на Малешевските Планини на надморска височина од 1.720 м, а во Вардар се…

Повеќе
Богословец – меѓу сонот и…

Богословец и припаѓа на старата, на древната Македонија. Повеќе од две илјади години стара населба, со пат послан со бели, мазни камења, влечкани од ниската…

Повеќе
Првото улично осветлување во Свети…

Првото осветлување во Свети Николе било на газја со фенери поставени на столбови. Потоа биле поставени карбитни ламби, па бандери, кои со помпа ги полнеле…

Повеќе
Овчеполската котлина – Јован Трифуновски,…

Овчеполската котлина претставува посебна област во средишниот дел на Балканскиот полуостров. Лежи во сливот на Светиниколска река, десна притока на Брегалница. Околу Овчеполската котлина се…

Повеќе
Легенда за Овчеполското село Кнежје

Наспроти мошне активната миграција во правец на градот, кај селаните во Кнежје сеуште е сочувана традицијата за постоење на средновековна тврдина, која живее во легенди.…

Повеќе
Борба за пазарен ден во…

Во Овче Поле, покрај Свети Николе постоело уште едно поголемо пазариште за крупна стока и за житни производи, кое што се наоѓало во селото Немањици.…

Повеќе
Стари Светиниколски кафани

(според кажувања на постари Светиниколчани) Во Свети Николе имало повеќе кафеани. Најпосетени биле кафеаните на Павле Исаков, Тоде Цанев, Алексо Зафиров, Мирчовата кафана (подоцна кафеана Иднина),…

Повеќе
Овче Поле – царството на…

Овче Поле има карактеристична микро клима со – долги сушни периоди, многу денови во годината се со ветар, некогаш и 8-9 месеци годишно. Релјефот е…

Повеќе
„Ѓаволската река“ од Овче Поле…

…преку тесната и стрмна “Ѓаволска река”, така наречена затоа што според верувањето на локалните жители тој теснец бил отворен од ѓаволот… Малку под Свети Никола…

Повеќе
За Овчеполската нафта и шкрилците…

Има ли нафта во Македонија или нема? На оваа тема кај нас се дебатира, за неа се пишува цели четириесет години. Дилемата трае од 1968…

Повеќе
Отпадните води во Свети Николе…

Канализационен систем – самиот систем е само за зафаќање на отпадните фекални комунални води кои што се зафаќаат единствено од самата урбана средина или поточно…

Повеќе
Господ, торбата полна земја и…

КАКО НАСТАНАЛ ЛИКОТ НА ЗЕМЈАТА Како и кај многу други народи, така и кај македонскиот народ се верува дека Земјата е бескрајна. Земјата најчесто се…

Повеќе
Во Свети Николе и Овче…

Во Свети Николе се објавуваат новите книги за овој град и за целиот Овчеполски регион. Истражувачот на Mакедонското културно наследство и природни ресурси, м-р Никола…

Повеќе
Овчеполската убавина послужи како инспирација…

На полноќ премиерно беше пуштен новиот видео запис на Гуру Харе за песната „Реприза“. Спотот е снимен во околината на Свети Николе и освен промоција…

Повеќе
За Овчеполските работи – втора…

За Овчеполските работи со м-р Никола Ристевски. За Овчеполските работи 2020 - Стари народни песни од село Ранченци, Овче Поле во изведба на баба Цвета,…

Повеќе
За Овчеполските работи – прва…

За Овчеполските работи со м-р Никола Ристевски. Разговор со Ангел Златев, пензиониран наставник по географија и историја. https://youtu.be/xObVzjme-RM

Повеќе
Овчеполски филм (видео)

„Овчеполски филм“ претставува краток филм кој е дел од проектот ЗА ОВЧЕПОЛСКИТЕ РАБОТИ. Овде можете да ја погледнете неофицијалната најава за она што се подготвува…

Повеќе
Гуру Харе во Свети Николе…

Свети Николе во минатиот век било гратче во кое музиката никогаш не недостигала, а постоењето на Rock and Roll бендови уште од 60-те години на…

Повеќе
Фотографија од Овче Поле изложена…

Во нашата редакција пристигна фотографија од Костадин Голаков, кој нè информираше дека во една клиника во Тексас, САД се наоѓа закачена слика од Овче Поле.…

Повеќе
Сложно Свети Николе! (четврти дел)

претходно: Сложно Свети Николе! (прв дел) Сложно Свети Николе! (втор дел) Сложно Свети Николе! (трет дел) Здраво живо, почитувани читатели на ovcepole.mk. Ви благодариме за…

Повеќе
Сложно Свети Николе! (трет дел)

претходно: Сложно Свети Николе! (прв дел) Сложно Свети Николе! (втор дел) Активностите на редакцијата на OVCEPOLE.MK продолжуваат. Во изминатиот период нашата редакција контактираше повеќе Светиниколчани…

Повеќе
Сложно Свети Николе (втор дел)

претходно: Сложно Свети Николе (прв дел) Веднаш по објавениот повик на нашата интернет страница, донацијата од „Боко-Текс“ беше распределена низ град до пензионерите чии роднини…

Повеќе
Сложно Свети Николе! Отворен повик…

Здраво живо, почитувани читатели. Ве повикуваме на максимално внимание и будност за ситуацијата во која што се наоѓаме сите заедно. Благодарност до сите медицински лица…

Повеќе
Македонското знаме и Овчеполската скута…

Во Овчеполието и околу реката Бабуна се чува една стара легенда за Овчеполската скутина, скута, фута, вута... Инсерт од снимањето на краткиот филм ОВЧЕПОЛСКО ОРО.…

Повеќе
Филм за Овче Поле –…

ОВЧЕПОЛСКИ ФИЛМ - неофицијален „teaser“: #ОвчеполскиФилм#ОвчеПоле#Овчеполие#ОвчеполскаКотлина#ОвчеполскиРегион#ОвчоПоле#ОвчкоПоле#Македонија

Повеќе
За епископијата на Свети Климент

За епископијата на Свети Климент Белички (Велички) пишува – Сашо Стојчев За седиштето на епископијата на свети Климент, науката расправа повеќе од 150 години. Според…

Повеќе
Свети Климент Охридски или Велички(Белички)?

Свети Климент Охридски или Велички(Белички)? пишува – Сашо Стојчев Во најстарите ракописи и на Пространото житие напишано од блажен Теофилакт, и на Краткото житие чиј автор Хоматијан, св. Климент…

Повеќе
Стари фотографии од Свети Николе…

Стари фотографии од Свети Николе од научниот труд за градот, објавен од Јован Трифуноски во 1962 година. Подготвил Никола Ристевски nikolaristevski.com

Повеќе
Кога Јуруците од Овче Поле…

Јуруци од Овчеполието испратени да прават камени ѓулиња во Каменград, За циганинот кој бесправно ги попишувал jуруците во Овче Поле, се само дел од насловите на…

Повеќе