Видеа

Македонска свадба – ретко видео од Немањици во Овче Поле

Македонска свадба – ретко видео од Немањици во Овче Поле, снимено од РТС во 80те години на минатиот век.

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.