Видеа

Македонска свадба – ретко видео од Немањици во Овче Поле

Македонска свадба – ретко видео од Немањици во Овче Поле, снимено од РТС во 80те години на минатиот век.