Свети Николе

Стари фотографии од Свети Николе (1962 година)

Стари фотографии од Свети Николе од научниот труд за градот, објавен од Јован Трифуноски во 1962 година.

Подготвил

Никола Ристевски