Свети Николе

Стари фотографии од Свети Николе (1962 година)

Стари фотографии од Свети Николе од научниот труд за градот, објавен од Јован Трифуноски во 1962 година.

Подготвил

Никола Ристевски

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.