КнигиСвети Николе

Агрегатот од Германците и првите улични светилки во Свети Николе

Првото осветлување во Свети Николе било на газја со фенери поставени на столбови. Потоа биле поставени карбитни ламби, па бандери, кои со помпа ги полнеле со газја. При крајот на Втората светска војна, кога Германците го напуштале Свети Николе, останале заробени двајца германски војници. Германците на местото кај денешната нова амбулантска зграда имале поставено радар со агрегат и мотор од каде ја командувале војската и известувале. Тогаш Мишко Рабушчиски, како претседател, презел мерки да се заштити агрегатот и есента 1945 година донеле одлука агрегатот да се пренесе во центарот на градот. Двајцата Германци биле задолжени да го инсталираат првото електрично осветлување.

(според кажувања на постари Светиниколчани во минатиот век)

Related posts
Овче ПолеСвети Николе

Евлија Челеби во Овче Поле

Свети Николе

Си бил еден базен...некогаш одамна во Свети Николе

Свети НиколеФото

Кочо Рацин во Свети Николе (фотографија од 1928 година)

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.