Поезија

Жртвен Јарец

Според Рене Жирар

Биди слободен – но сам за себе,
Бегај во дивина, преку граница
ако не сакаш да бидеш како нас,
или биди изопштен меѓу нас
и, се разбира, под надзор.

Подобро да страдаш за своите греови
(и на своите прет(ходни)ци) и подобро
признај си ги (благослови си го проклетството)
за да нè ослободиш од вината
за да не те натераме да ги повториш.

Ако не, изборот падна врз тебе, и онака
не по твоите заслуги, туку со коцка –
стига што го изусти недозволеното
што нашите подвизи ги прогласи за злостори
мртвородени дела.

Ако не, со тоа само ќе го насрчиш
народот да те исплука и нагрди
(како утре нас иако сега нè фали прекумерка)
а некои ретки можеби и да те следат како урнек
за да бидат и тие наши идни слатки жртви.

Иако мислиш дека ние сме ти
го убиле татко ти
(и сме спиеле – редум – со мајка ти)
тоа, всушност си го сторил самиот ти
смислено, а божем без да знаеш.

превземено од Блесок бр. 01

Related posts
Поезија

НаУм, НадУм, БезСмрт

е-книгиПоезија

Основите на небото

Поезија

Шума (Трагање по смислата)

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.