палимпсест

Пирамидите и небесните тела

Човечката историја, нашата овоземска историја, во книгите почнува со мајмун кој што почнал да оди на 2 нозе, во милионите години потоа научил да создава оружја, пали оган, итн. Генетиката и остатоците од најстарите жители на планетава ни дав

аат сосема спротивна информација од онаа на Дарвин. Дали се наоѓаме во период кога треба да ја пренапишеме целата наша историја? Доказите за вистината за човечката историја можат да се најдат како во нашите гени, така и во големите градби на човештвото. Науката нè разочарува, со години ни даваше нелогични податоци, а нашите мозоци беа чувани во мрак.

 
Не знаеме каква цивилизација оставила толку големи неолитски траги на нашите простори, не сме ги спознале увидите кои што ги имале древните предци и со години прифаќаме нешто што ни е сервирано од некој друг.
Учевме дека сфингата на платото во Гиза е стара неколку илјади години пред нашата ера. Но, современите научници пронајдоа одводни канали на истата. Земајќи во предвид дека повеќеилјадните годишни врнежи во Египет престанале некаде околу 5,000 години пне, се појавува прашањето – кога е изградена истата, и во кој период тоа население имало потреба од такви одводни канали?!

Сфингата и пирамидите на платото во Гиза се објекти кои што вечно го замислуваат човечкиот ум. Никој, никогаш не успеал со сигурност да го потврди нивното потекло и начин на конструкција. Користејќи софтвери и алгоритамски пресметки, научниците утврдија дека сфингата едно утро, пред многу илјади години гледала кон соѕвездието Лав. Укажаа и на тоа дека тамошните три пирамиди се градени според појасот на Орион – ѕвездите именувани како Трите Крала. За Сириус велеле дека е Сонце позади Сонцето.

Последниве седмици, низ многу медиуми и социјални мрежи се најавуваше реткото редење на планетите над пирамидите во Гиза. Венера, Меркур и Сатурн ова утро беа порамнети во права линија…
 

 

Related posts
палимпсест

Македонија и Пæонија, карта од 1849

палимпсестПревземено

Ѓаволски ѕид, Бела Зора, Овче Поле, геоглиф

палимпсест

Цоцев камен

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.