Коментари

Гнев


 

Гнев

Еден од најголемите непријатели на човекот е Гневот. Неговиот корен е во пределот над стомачниот папок, а неговото стебло, гранки и лиска се свиткани во вид на клопче и симетрично распоредени по сета површина на човековата утроба.

Се вели дека може да го победи гневот само оној кој успеал да го победи сопствениот гнев.

Во случај кога клопчето се одмотува, и стеблото со своите раскошни грани ја пробива нежната човечка утроба, човекот е лут. Ако оваа лутина се совпадне со лоши метеоролошки околности како што е на пример бурата, човекот доживува личен земјотрес што го пресекува дотокот на крв во неговиот мозок и го доведува во состојба на животно. Од тие причини тој е способен да рика како лав, како магаре, или рис. Профилот на животното не зависи од неговата дн-киселина, туку напротив, од неговата алкална средина.

Related posts
Коментари

За епископијата на Свети Климент

Коментари

Свети Климент Охридски или Велички(Белички)?

Коментари

Сложно Свети Николе! (четврти дел)

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.