избор

8 април 1993

Пред 22 години Република Македонија беше примена како рамноправна членка во Обединетите Нации

“Во оваа пригода, сосема накратко, би сакал да укажам само на дел од долгата и честопати трагична историја на мојот народ. Тоа е народ  со долго паметење и со богата културна историја и традиција. Народ што на Словените им ги подари првата писменост, литература и христијанство, народ чие фрескосликарство е единствената светла точка на европскиот средновековен мрак. Народ чија современа литература и уметност се дел од светската културна ризница. Народ чие основно културно и политичко гесло низ историјата секогаш било изразно во духот на сожителството, етничката и верската толеранција.”

– дел од изјавата на тогашниот претседател Киро Глигоров по приемот во ОН

Related posts
изборПревземено

Од Цар Филип до Александар Велики

изборПревземено

Германците и Александар Македонски

изборПревземено

Русите и Александар Македонски

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.