избор

Слогница речовска

Слогница речовска или позната под целосното име Словенско-населенска македонска слогница речовска е книга издадена во 1880 година во Софија од страна на Ѓорѓија Пулевски. Книгата важи за прва печатена македонска граматика, но и правопис, бидејќи истата обработува правила за правилно пишување на македонскиот јазик во поглед на правопис и граматика. Првичната замисла на Пулевски била да издаде серија книги за граматиката и правописот на македонскиот јазик кои би се користеле во образованието во Македонија, но таа идеја не се остварила и се напечатила само денешната Слогница речовска која била наменета за шесто одделение основно образование. Покрај тоа, Пулевски планирал да издаде и втор дел од книгата, но и тоа не се остварило па така денес е познат само првиот и единствен дел.
 

Големи букви
А Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Џ Ѳ Ь Ъ Ѣ Ы Ю Ѫ Я
Мали букви
а б в г д е є ж з и і к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ џ ѳ ь ъ ѣ ы ю ѫ я

 

Самъ во Іисȣсъ! Свидѣтелствȣва.

да − аль. ни Еденъ. Предсказатель.

ȣсвоемъ отечестви! чести неиматъ

еван. отъ їѡва. гла. д. зача. м. д.

Related posts
изборПревземено

Од Цар Филип до Александар Велики

изборПревземено

Германците и Александар Македонски

изборПревземено

Русите и Александар Македонски

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.