Свети Николе

Првото улично осветлување во Свети Николе – 1945 година

Првото осветлување во Свети Николе било на газја со фенери поставени на столбови. Потоа биле поставени карбитни ламби, па бандери, кои со помпа ги полнеле со газја. При крајот на Втората светска војна, кога Германците го напуштале Свети Николе, останале заробени двајца германски војници. Германците на местото кај денешната нова амбулантска зграда имале поставено радар со агрегат и мотор од каде ја командувале војската и известувале. Тогаш Мишко Рабушчиски, како претседател, презел мерки да се заштити агрегатот и есента 1945 година донеле одлука агрегатот да се пренесе во центарот на градот. Двајцата Германци биле задолжени да го инсталираат првото електрично осветлување.

(според кажувања на постари Светиниколчани)

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.