избор

Стравот од петок 13ти

Стравот од петок 13ти е наречен friggatriskaidekaphobia (Frigga е името на Нордиската божица на плодноста, од која што доаѓа петок, а triskaidekaphobia го означува стравот од бројот 13). Paraskevidekatriaphobia е комбинација од грчките зборови Paraskeví (Παρασκευή, со значење Петок) и dekatreís (δεκατρείς, со значење тринаесет) додадени на  phobía (φοβία, from phóbos, φόβος, со значење ”страв”). Како термини се дефинирани во почетокот на минатиот век, а во mainstream културата се појавуваат кон средината на истиот.


Од каде дошол овој “урбан мит”, што вели за истото митологијата и во која држава бројот 13 е застапен на државните симболи?
читајте повеќе – Окултниот петок 13ти

Related posts
изборПревземено

Од Цар Филип до Александар Велики

изборПревземено

Германците и Александар Македонски

изборПревземено

Русите и Александар Македонски

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.