Поезија

Песна под песните (праудолни ноти)

Удолу лудо долу праудолу
Ли ду
Низ таа депресија на зборовите
Аман
Низ тие одрони мене ноти лу
Ли да
Во дерево во еве ме сум
Ли не
Во тоа лизгање на слоговите
До лу
Ли е
Тоа безмерно заглаголено огледување
До песна под песните тек
На внушеното во сè
Тој цркалеж
Валеж
Давдолеж
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

од Пошепотена
 

Related posts
Поезија

НаУм, НадУм, БезСмрт

е-книгиПоезија

Основите на небото

Поезија

Шума (Трагање по смислата)

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.