Македонска книга на рекордиМакедонска музика

Забавен оркестар – 1925 година

Најстариот цивилен забавен оркестар во Македонија датира од 1925 година, а го формирал Василие Ѓаконовски – Шпато.

Оркестарот имал аматерски статус, а во неговиот состав биле: 4 виолини, 4 гитари, 2 мандолини, 1 мандола, 1 контрабас, 1 виолончело и 1џез(тапан, барабан и чинели). Оркестарот работел до 1929 година.

Related posts
Македонска музикаОд книгите

Трубадурската учтива љубов

ВидеоизборМакедонска музика

Мизар - ѕвезда на надежта

Македонска книга на рекордиОд книгите

Писмо што најдолго патувало

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.