изборМакедонска книга на рекорди

Најголем откуп за грабнување

Турската држава и плати на Тајната македонско-одринска револуционерна организација (ТМОРО) 14 500 златни лири за откуп на грабнатата американска мисионерка мис Елеонора Стон.

Таа била грабната на 21 август 1901 од четата на Јане Сандански, на патот меѓу Банско и Горна Џумаја . Добиените пари главно се употребувале за купување оружје.

Мис Стон, престојувајќи кај македонските револуционери од почетокот на овој век, ги сфати и прифати националноослободителните цели на ТМОРО и по нејзиното враќање во САД ги популаризираше.

Related posts
изборПревземено

Од Цар Филип до Александар Велики

изборПревземено

Германците и Александар Македонски

изборПревземено

Русите и Александар Македонски

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.