Македонска музика

Mакедонија е New Age


– Македонија е new age, но ние не сакаме да го забележиме тоа. Не го разбирам како увозна филозофија. Проблемот е кога се сака таа да се злоупотреби на илјада начини. Ние, како што ми е познато, штом влеговме во новиот милениум влегуваме и во една нова ера.

Како да го апстрахираме тоа?

Зар би биле среќни да стоиме во место?

Мотивот лежи токму тука.

Инспирацијата е токму тука и насекаде околу нас.

Горан Таневски

интервју

Утрински Весник Број 957

16 октомври 2006

Related posts
Македонска музикаОд книгите

Трубадурската учтива љубов

ВидеоизборМакедонска музика

Мизар - ѕвезда на надежта

Македонска музика

И ние сме деца на Македонија

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.