ВидеоизборФељтон за Овче Поле

Градиштето кај селото Кнежје (видео од авион)

Што крие Градиштето кај селото Кнежје во Овче Поле? Дали таму се наоѓа древниот Пајонски град Била Зора, како што велат археолозите водејќи се од тезата на професорот Микулчиќ од 80те години на минатиот век, или под платото има некој сосема друг град?
Во јули 2014, како дел од првите архео-акустични истражувања во Република Македонија, членови на научниот тим го набљудуваа Овчеполието од авион на Аеро клубот во Штип. Видеото е снимено од SB Research Group. Си била еднаш една Бела Зора…

Градиштето кај селото Кнежје, каде што археолозите велат дека бил градот Бела Зора – фотографија од авион