Наследниците на Александар

По смртта на Царот, империјата била поделена помеѓу неговите најблиски генерали…
 
(кликни на сликата за поголема карта)

 
 
повеќе стари карти:

 
 

Related posts
Фељтони

Кочо Рацин - Богомилите

Духот на Џоломарите

е-книгиизбор

Ѕе и Дион - антички верувања и култови

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.