изборПревземеноФељтон за Кратово

"Ѓаволското око" на Цоцев Камен

Во дамнешни времиња во четирите пештери на Цоцев Камен живееле луѓе. Тие одгледувале стока, ловеле риба и животни, сееле, жнееле и мелеле жито, одгледувале пчели. Биле многу сложни и работливи.
На врвот од карпата живеел Ѓаволот кој преку ден спиел, а ноќе работел, им наредувал на луѓето, но тие не го слушале. Тој се повеќе им давал закони на луѓето, а тие се повеќе ги одбивале неговите наредби. Минало време и се појавиле парите како платежно средство. Тогаш ѓаволот рекол:
Досега јас одлучував кој да живее, а кој да се отепа. Понекогаш бев слушан, понекогаш не ме слушавте. Отсега натаму парите ќе ве командаат и тие ќе ве отепаат

Легендата за „ѓаволското око“ е зачувана од Стевче Доневски од Кратово, а раскажана од Тоде Петрушевски од с.Димонци.

Related posts
изборПревземено

Од Цар Филип до Александар Велики

изборПревземено

Германците и Александар Македонски

изборПревземено

Русите и Александар Македонски

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.