Македонска музика

Загадочни шифри заклучени зад рими


Ќе го парафразирам Маркабру, еден фантастичен поет, трубадур од 13от век. Пишувал на Окситански, јазикот на jужните Французи, катарскиот таен јазик…

Поентира на следниов начин:
 

Љубовта е потполно лажна

Таа медот го цеди, а восокот го остава башка

Ако е лесно да се пее за неа,

тоа е како пресечена опашка

Сашо Гигов – Гиш

интервју во Пулс на Алфа ТВ

La Colonie Volvox

Related posts
Македонска музикаОд книгите

Трубадурската учтива љубов

ВидеоизборМакедонска музика

Мизар - ѕвезда на надежта

Македонска музика

И ние сме деца на Македонија

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.