избор

Ален Гинзберг – Солзи

„Солзи”, Ален Гинзберг (1926 – 1997), изведба Борис Мајсторов, техничко оформувње Љупчо Крстевски, избор на музика Марија Бојаџиева, од емисијата „Поезија и музика” на Македонско радио – Радио Скопје, уредник Петар Т. Бошковски. Фото-илустрација: Васко Марковски.

Related posts
изборПревземено

Од Цар Филип до Александар Велики

изборПревземено

Германците и Александар Македонски

изборПревземено

Русите и Александар Македонски

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.