Од книгите

Воло река, Дрим

Еднаш свети Наум врвел крај селото Тушемишта. Го на­паднале кучиња. За чудо, ќе го изедат. Мафтај, фрлај, ама не мо­же да се одбрани. Во тоа време воловите што паселе во полето оделе да пијат вода на езеро. Но, кога го слушнале лаењето на кучињата и викањето на свети Наум, бранејќи се од нив, се вра­тиле и со сета сила им се пуштиле на кучињата и го одбраниле светецот.
За спасувањето од кучињата, свети Наум ги благословил тушемишките волови и му се молел на Господа тука, некаде во близината, да потече вода за воловите да не мора да одат дури на езеро. Набрзо се појавил извор близу до Загоричани. Потокот од изворот се протегал низ полето и близу до Тушемишта се влива во Охридското Езеро. Оттогаш воловите пиеле вода од тој поток.
Бидејќи водата потекла со молење на свети Наум за воло­вите, потокот го добил името Воло река, што значи: река за во­ловите/од воловите. Подоцна потокот е преименуван во Дрилон, т.е. Дрим, но старото име и до ден-денес не е заборавено..

Related posts
Од книгите

Мајката на Александар Македонски

Од книгите

Средбата на Филип и Олимпија

Од книгитеПревземено

Говорот на Александар Македонски пред македонската фаланга

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.