Свети Николе

Стари Светиниколски кафани

(според кажувања на постари Светиниколчани)

20141215_202642

Во Свети Николе имало повеќе кафеани. Најпосетени биле кафеаните на Павле Исаков, Тоде Цанев, Алексо Зафиров, Мирчовата кафана (подоцна кафеана Иднина), кафеаната на Дончо Греотата, како и кафеаната на Милан Буѓевац

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.