избор

Што ќе има на мостот Слобода?

Мостот на улица Васил Аџиларски, кај хотелот Holiday Inn во центарот на главниот град, ќе е со бронзена ограда со 400 кв м релјеф од двете страни, составена од фигури на танчери од сите краишта на Македонија и апликации на соларните симболи од минатото изведени во релјеф, како апликации на мостот. На мостот ќе има осум скулптурално решени канделабри. Канделабрите на врвот ќе имаат апликации од ангели од повисоките небесни хиерархиски редови.


 

 извор: ТВ СОНЦЕ, емисија Македониум

Related posts
изборПревземено

Од Цар Филип до Александар Велики

изборПревземено

Германците и Александар Македонски

изборПревземено

Русите и Александар Македонски

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.