Превземено

НАТПРЕВАР НА EДНОМИНУТНИ ФИЛМОВИ


ВАШИТЕ ФИЛМОВИ праќајте ги во Наше Маало, К.Ј.Питу 34/1, 1000 Скопје и кафе Младост(поранешна Чакра), Партизански одреди 21, 1000 Скопје
со назнака За едноминутен филм, најдоцна до 10.04.2012 г.
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ставете наслов на филмот
Сите формати на едно-минутниот филм.
Пред да започнете со снимањето на едно-минутниот филм, одлучете во кој формат ќе биде тој и проверете дали ние би го прифатиле.
Филмови на CD: Доколку ни пратите филм на CD-Rom или DVD тие не смеат да бидат компресирани (60 секунди не компресиран материјал на аудио и видео е во големина од околу 220Мb – доколку вашиот филм е помеѓу 1-20 Mbs, и е компресиран, ние нема да бидеме во можност да го емитуваме истиот.) и да бидат во некој од следниве формати:
– некомпресиран avi фајл
– некомпресиран mov фајл
– доколку е Флеш филм, swf фајл не поголем од 400к, со димензии кои не се поголеми од 660 X 470. Сите флеш фајлови мораат да имаат прилоадер.
Филмови на касета:
– VHS
– Mini DV
– DV Cam
– Бетацам СП
Сега знаете како да го направите тоа, Ви посакуваме многу среќа.
SKOPJE FILM FESTIVAL

Related posts
изборПревземено

Од Цар Филип до Александар Велики

изборПревземено

Германците и Александар Македонски

изборПревземено

Русите и Александар Македонски

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.