е-книгиизбор

Неолитската уметност во Македонија

Неолитот сè уште е малку истражен период од преисториското минато. Резултатите со кои денес располага археолошката наука укажуваат на неговото големо значење. Изборот на предметите е направен со цел на публиката
да се презентира една поцелосна слика за почетоците на цивилизацијата во Република Македонија.

Последната изложба  Празгодовина Македонии  во Народниот музеј во Љубљана била во 1979 година. Изложбава е посветена на проф. Јосип Корошец, првиот истражувач на локалитетот Анзабегово.
 

Related posts
изборПревземено

Од Цар Филип до Александар Велики

изборПревземено

Германците и Александар Македонски

изборПревземено

Русите и Александар Македонски

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.