Енциклопедија

Македон – херој на Македонија и МакедонцитеМал извадок од античкиот автор Diodor Siculus (90-21 bc):
18.1 Озирис не беше сам во походот, така оди Египетската приказна, беше придружен од неговите два сина Анубис и Македон, кои што се разликуваат во своите храбрости. И двајцата ги носеле најзабележителните воени симболи, земени од одредени животни чиј што карактер не е како храброста на луѓето, Анубис носел кучешка кожа, а Македон носел предни делови (шепи?) од волк. Поради оваа причина овие две животни биле почитувани од Еѓипјаните. На походот го зел и Пан…
20.3 ..син му Македон замина како крал на Македонија, која што беше именувана по него…

Related posts
ЕнциклопедијаОд книгите

За Македонцките Работи - шчо требит да праиме?

ЕнциклопедијаМакедонска музика

Музика во 19 век

Енциклопедија

Македонците ја претставуваат духовноста на стариот Свет

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.