Лозарите

Христо Поп Коцев

(с. Ново Село, Штипско, 5 јануари 1869 – Варна, Бугарија, 30 септември 1933) – член на ЦК на ТМОРО и публицист. Се школувал во Солун, во Белград и во Софија. Завршил филологија. Бил учител во Цариград, Одрин, Штип и Солун. Бил член на ЦК на ТМОРО (1896–1897). По Виничката афера (1897) осуден и амнестиран (1902). Бил учесник на Солунскиот конгрес (1903), член на ЦК (1903–1904), директор на гимзијата во Штип (1916–1917), кмет на Скопје (1917–1918).
– МАКЕДОНСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА – МАНУ, Скопје 2009

Related posts
Лозарите

Отворени бунтови во времето на пропагандите

Лозарите

Првите обиди за организиран отпор на Македонците

Лозарите

Лоза и Лозарството - меѓник помеѓу две епохи

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.