Овче Поле

Фотографија од Овче Поле изложена во болница во САД

Во нашата редакција пристигна фотографија од Костадин Голаков, кој нè информираше дека во една клиника во Тексас, САД се наоѓа закачена слика од Овче Поле. Фотографијата била снимена при посета на Свети Николе на почетокот на ноември 2018.

Принт од фотографијата закачен во некоја клиника во Тексас, САД. Photo by: Brandon McClellan.

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.