Македонска музикаОд книгите

Трубадурската учтива љубов

Минуциозниот ритуал на Fin Amor (трубадурската учтива љубов) ги има сите карактеристики на иницијацискиот обред. Не недостасуваат ни претходни инструкции, ни градификацијата на искушението, на квази-побожниот допир, ни тајната, ни темата на симболичната смрт, проследена со ново раѓање, нова младост која иницијантот го претвора во друг човек.

Под велот на љубовната поезија, трубадурската поезија е посветеничка поезија. Воопшто не е случајно што нејзините посветеници и следбеници ја нарекуваат Весела наука, затоа што таа е многу повеќе од уметност, таа е спознание просветлено од срцето, таа е Гноза.
Жерар де Сед, Тајната на Катарите

Related posts
Од книгите

Мајката на Александар Македонски

Од книгите

Средбата на Филип и Олимпија

Од книгитеПревземено

Говорот на Александар Македонски пред македонската фаланга

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.