избор

Балетот во Македонија


 
Балетскиот ансамбл беше основан 1948 г. Сродно на другите балетски ансамбли бо Европа, основниот дел на балетскиот репертоар и неговото кореографско оформување беа врзани за руската балетска школа. Тие беа приспособени на можностите на младите но талентирани почетници: Н.Пенушлиска, М.Јанева, Е.Џипунова, Ј.Поповска, К.Лашков и др. Веќе во 1960 година македонскиот балет забележа исклучителен напредок. Тој во многу краток период создаде ансамбл способен за изведби на многу сериозен репертоар. Во овој период се изведувани и дела со поинаква содржинска и стилска физиономија: музички втемелени на народниот (вклучително и македонскиот) мелос. Реализирани се и претстави посообразени со тогашните тенденции во балетската уметност низ светот.
 
Следните генерации македонски балетски ги продлабочуваа веќе остварените резултати на основоположниците, стремејќи се кон модерниот балетски израз. Се намалуваа разликите меѓу класичниот и современиот балет, што придонесе модерната игра да се развие во повеќе насоки, а се избегнуваше примената на академизираниот класичен балет. Во почетокот на 19от век, македонските балетски уметници, со својата техника и артизам, постигнуваат големи естетски вредности, а балетската уметност во Македонија го достигнува нивото на развој на другите уметности со подолга традиција. Развојот на балетското школство во Македонија започнува со балетски курс, нижо балетско училиште и средно балетско училиште. Во него како педагози работеа познати кореографи и балетски уметници: Г.Македонски, А.Доброхотов, Н.Кирсанова, Ј.Мјачин. Подоцна, повеќемина од македонските балетски уметници се вклучија како педагози во работата на училиштето, што многу позитивно се одрази на балетската уметност во Република Македонија.
од Македонска Енциклопедија, МАНУ 2009

 
 
 

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *