Ovche Pole

Evlija Çelebi and the forest of Ovche Pole

Full story
Ovche Pole

Богословец – меѓу сонот и јавето

Full story
Ovche Pole

Овче Поле (фото)

Full story

Блог

Богословец – меѓу сонот и јавето

Богословец и припаѓа на старата, на древната Македонија. Повеќе од две илјади години стара населба, со пат послан со бели, мазни камења, влечкани од ниската рамнина отаде селото – што води до стаклените кристали, низ разурнати зданја, стари кули…до напуштениот подземен ископ на стаклените кристали и злато. МЕЃУ СОНОТ И ЈАВЕТООсаменикот од БогословецНевидливиот коњ на […]

Новите трендови во туризмот и патувањата и туристичкиот потенцијал на Овче Поле и Република Македонија

Како во минатото, така и во денешно време, Македонија е посетувана од многу туристи кои поминуваат низ раскрсницата на Балканот, од патници кои допрва ги истражуваат овие краишта од светот, од туристи кои се во потрага по културен и духовен туризам. Дефинирањето на туризмот е различно во различни учебници, книги, научни трудови и зависи од […]