Овче Поле

Богословец – меѓу сонот и јавето

Богословец и припаѓа на старата, на древната Македонија. Повеќе од две илјади години стара населба, со пат послан со бели, мазни камења, влечкани од ниската рамнина отаде селото – што води до стаклените кристали, низ разурнати зданја, стари кули…до напуштениот подземен ископ на стаклените кристали и злато.

Scan
Scan-001

МЕЃУ СОНОТ И ЈАВЕТО
Осаменикот од Богословец
Невидливиот коњ на Иге Госов

Вечер, 1997

Related posts
Ovche PoleTourismVideo

The building near the village of Knežje and the archaeological site "Bilazora" in a documentary film

EnglishOvche Pole

Evlija Çelebi and the forest of Ovche Pole

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.