Ovce Pole – The Secret Paradise

Овче Поле, Овчеполие, Овчеполски регион, Овчеполска Котлина

Advertisements

Evlija Çelebi and the forest…

The first knowledge about the forests on the territory of Macedonia can be found in the famous Turkish travel writer and historian Evliya Çelebi. In…

Read more
Богословец – меѓу сонот и…

Богословец и припаѓа на старата, на древната Македонија. Повеќе од две илјади години стара населба, со пат послан со бели, мазни камења, влечкани од ниската…

Read more
Овче Поле (фото)

Фотографија од Железничката станица ОВЧЕ ПОЛЕфото - Дандан Дан

Read more
Новите трендови во туризмот и…

Како во минатото, така и во денешно време, Македонија е посетувана од многу туристи кои поминуваат низ раскрсницата на Балканот, од патници кои допрва ги…

Read more