Поезија

Гозба на клучевите

Вечераат клучевите
суви и ѕвездени
Касај леб голтка вода
од разни времиња земаат
Патиштата се трошат
И вселената се троши
Клучеви и катанци
некои од дното морско
други од сфера поларна
на трпезата на југот
вечераат
Клучни места менуваат
Во чиниите –
храна и времиња.

Related posts
Поезија

НаУм, НадУм, БезСмрт

е-книгиПоезија

Основите на небото

Поезија

Шума (Трагање по смислата)

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.