Македонска книга на рекордиОд книгите

Писмо што најдолго патувало

По Илинденското востание во 1903 година, теророт врз македонското население од страна на Турците бил уште потешко поднослив, па народот и неговите водачи пронаоѓале разни начини во својата натамошна борба на отпотрот.
Во врска со тоа, Внатрешната Македонска Револуционерна Организација пратила писмо до меѓународната јавност во Париз во кое биле опишани мошне тешките услови за живот во ропството, особено влошени по задушувањето на Илинденското востание.
Меѓутоа, писмото патувало цели 75 години (според некои извори и 76) од причини што не се познати  и јасни, па затоа се смета дека тоа е писмо што има најдолго патувано од праќачот до приметелот.

Related posts
Од книгите

Мајката на Александар Македонски

Од книгите

Средбата на Филип и Олимпија

Од книгитеПревземено

Говорот на Александар Македонски пред македонската фаланга

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.