Видеоизбор

Мариовска свадба (1966та година)

Мариовска свадба,  Мариово.  Научно документарен филм. Производство: Етнолошки музеј – Скопје, Година: 1966
Содржина: Мариовската свадба презентирана со предсвадбарските обичаи, како и со оние по одржувањето на самата церемонија односно една недела по нејзиното завршување. Според богатството на обичаите што произлегуваат од овој крај на Македонија, а коишто се одвиваат во рамките на свадбарските свечености, неминовно следи заклучокот дека станува збор за апсолутно изворна варијанта која останала вака архаична поради изолацијата на овој крај од Македонија.
Автори:
Режија: Кличкова Вера
Сценарио: Ристевски Милан
Монтажа: Панков Драгомир
Снимател: Билбиловски Киро
Тон: Петковски Војне
Избор на музика: Кличкова Вера

Related posts
изборПревземено

Од Цар Филип до Александар Велики

изборПревземено

Германците и Александар Македонски

изборПревземено

Русите и Александар Македонски

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.