ВидеоизборНаука

Корените на македонската архитектура

Колку знаеме за нашите корени? Дали исчезнувањето на животот во македонските села најавува повторно враќање во родните огништа? Куќата е најчистиот расен израз, и ако исчезне определен тип на куќа, исчезнува една раса. На секоја педа од земјата имаме археолошки локалитети, но колку се тие заштитени и правилно промовирани? Секој град, секоја населба во Македонија има неолитски корени. Што знаеме за македонската архитектура?
Документарен филм за корените на македонската архитектура

Related posts
изборПревземено

Од Цар Филип до Александар Велики

изборПревземено

Германците и Александар Македонски

изборПревземено

Русите и Александар Македонски

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.