избор

Големата Бела Глава


Идејата дека духови раководат со човечката спиритуална еволуција не била непозната за европскиот окултизам, ни за Ренесансата. На тој начин англискиот маг од ерата на кралицата Елизабета Прва, Џон Ди – нејзиниот советник, од ангелите го добил ритуалниот јазик на Енох, и само потврдил дека духовите водачи имале многу значајно место кај розенкројцерите. Интересен е односот на тогашната ројалистичка елита кон духовните суштества.

Во книгата “Значење слободног зидарства”, издадена во Осијек 1938мата е наведено потсетувањето од советникот на кралицата до неговите браќа од Ложата:
Но најпосле, морам да Ве замолам да се сетите, врз основа на сèопштите начела на нашиот систем, секој Мајстор на Ложата е само симбол и замена, и дека позади него, и позади сите големи раководители во масонската хиерархија, стои ГОЛЕМАТА БЕЛА ГЛАВА, ГОЛЕМИОТ ИНИЦИЈАТОР и ГОЛЕМИОТ МАЈСТОР на сите вистински масони во целиот Универзум, без разлика дали се членови на нашиот Сојуз или не. На него треба да му се поклониме со благодарност за непроценливиот дар кој ни припаднал во овој наш Ред; и јас ве препорачувам сите вас за неговата заштита и неговото просветено водство во длабочините на мистериите на Редот.

Related posts
изборПревземено

Од Цар Филип до Александар Велики

изборПревземено

Германците и Александар Македонски

изборПревземено

Русите и Александар Македонски

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.