Поезија

Клуч грч

Го заклучив небото, да не ми се
меша во љубовта.
Само твоето тело и земјата
со мене во љубов отклучени.
Го заклучив и сонот,
да не ми се мешаат привиденија.
Ти поубава од небото, слична на ѕвезда,
го отклучив небото, ги заклучив
подземјата, ти си поубав плод
од земјата. Го пуштив времето
меѓу нас да тече,
сè да допре,
во бран да се собира и шири
во љубовта и смртта грч
што дава и зема клуч.
il_fullxfull.322359318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________
Ѕвездознаец

Related posts
Поезија

НаУм, НадУм, БезСмрт

е-книгиПоезија

Основите на небото

Поезија

Шума (Трагање по смислата)

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.