МАСЛЕНИЦА 2021 – прва книга за Свети Николе на руски јазик

И оваа година во Свети Николе ќе се одржи одбележувањето на рускиот празник Масленица со соодветен настан, кој го организира Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ од Свети Николе. Масленица претставува традиционално испраќање на зимата и дочекување на пролетта, и е еден од највеселите руски празници. Впечатлив обичај од руската традиција за празнувањето на Масленица […]