Коментари

Илуминација и симулација

Тука станува збор за општествените поларитети…
 
Ликот на Че Гевара се умножува на маици и плакати платени преку разни марионети на Новиот светски поредок и нивните глобални и локални тинк – тенкови.
Сите овие симулакруми на интерпретацијата на реалноста од страна на глобалистичките
структури, се всушност само виртуелен одраз на длабината и консеквентноста на историско – креативниот зафат што националната држава го презема како одбранбен механизам против денационализацијата и кока-колизацијата на народите на планетава…
  
 

Патот што оди нагоре и патот што оди удолу, е еден ист пат.


 

Related posts
Коментари

За епископијата на Свети Климент

Коментари

Свети Климент Охридски или Велички(Белички)?

Коментари

Сложно Свети Николе! (четврти дел)

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.