За Овчеполските работи – втора епизода СТАРИ НАРОДНИ ПЕСНИ

За Овчеполските работи со м-р Никола Ристевски.

Advertisements

За Овчеполските работи 2020 – Стари народни песни од село Ранченци, Овче Поле во изведба на баба Цвета, Дамјан и Сандра

Разговор со Дамјан Ристовски, собирач на народни носии