Овчеполски филм (видео)

„Овчеполски филм“ претставува краток филм кој е дел од проектот ЗА ОВЧЕПОЛСКИТЕ РАБОТИ. Овде можете да ја погледнете неофицијалната најава за она што се подготвува во Свети Николе и Овче Поле.