Овче Поле

Евлија Челеби и Овчеполските шуми

Првите сознанија за шумите на територијата на Македонија ги среќаваме кај познатиот турски патеписец и историчар Евлија Челебија. Тој во своите патеписи, минувајќи низ Овчеполието,…

Повеќе
Реката Брегалница

Брегалница по должина е најголема притока на Вардар. Извира под врвот Ченгино Кале на Малешевските Планини на надморска височина од 1.720 м, а во Вардар се…

Повеќе
Богословец – меѓу сонот и…

Богословец и припаѓа на старата, на древната Македонија. Повеќе од две илјади години стара населба, со пат послан со бели, мазни камења, влечкани од ниската…

Повеќе
Овчеполската котлина – Јован Трифуновски,…

Овчеполската котлина претставува посебна област во средишниот дел на Балканскиот полуостров. Лежи во сливот на Светиниколска река, десна притока на Брегалница. Околу Овчеполската котлина се…

Повеќе
Легенда за Овчеполското село Кнежје

Наспроти мошне активната миграција во правец на градот, кај селаните во Кнежје сеуште е сочувана традицијата за постоење на средновековна тврдина, која живее во легенди.…

Повеќе
Борба за пазарен ден во…

Во Овче Поле, покрај Свети Николе постоело уште едно поголемо пазариште за крупна стока и за житни производи, кое што се наоѓало во селото Немањици.…

Повеќе
„Ѓаволската река“ од Овче Поле…

…преку тесната и стрмна “Ѓаволска река”, така наречена затоа што според верувањето на локалните жители тој теснец бил отворен од ѓаволот… Малку под Свети Никола…

Повеќе
За Овчеполската нафта и шкрилците…

Има ли нафта во Македонија или нема? На оваа тема кај нас се дебатира, за неа се пишува цели четириесет години. Дилемата трае од 1968…

Повеќе
Господ, торбата полна земја и…

КАКО НАСТАНАЛ ЛИКОТ НА ЗЕМЈАТА Како и кај многу други народи, така и кај македонскиот народ се верува дека Земјата е бескрајна. Земјата најчесто се…

Повеќе
Во Свети Николе и Овче…

Во Свети Николе се објавуваат новите книги за овој град и за целиот Овчеполски регион. Истражувачот на Mакедонското културно наследство и природни ресурси, м-р Никола…

Повеќе
За Овчеполските работи – втора…

За Овчеполските работи со м-р Никола Ристевски. За Овчеполските работи 2020 - Стари народни песни од село Ранченци, Овче Поле во изведба на баба Цвета,…

Повеќе
За Овчеполските работи – прва…

За Овчеполските работи со м-р Никола Ристевски. Разговор со Ангел Златев, пензиониран наставник по географија и историја. https://youtu.be/xObVzjme-RM

Повеќе
Гуру Харе во Свети Николе…

Свети Николе во минатиот век било гратче во кое музиката никогаш не недостигала, а постоењето на Rock and Roll бендови уште од 60-те години на…

Повеќе
Фотографија од Овче Поле изложена…

Во нашата редакција пристигна фотографија од Костадин Голаков, кој нè информираше дека во една клиника во Тексас, САД се наоѓа закачена слика од Овче Поле.…

Повеќе
Кога Јуруците од Овче Поле…

Јуруци од Овчеполието испратени да прават камени ѓулиња во Каменград, За циганинот кој бесправно ги попишувал jуруците во Овче Поле, се само дел од насловите на…

Повеќе
Овче Поле – ритуалното поле…

Овчеполието како одделен регион во книгата „The real guide - Yugoslavia“

Повеќе
Овче Поле (фото)

Фотографија од Железничката станица ОВЧЕ ПОЛЕфото - Дандан Дан

Повеќе
Мирјана Василева за Свети Николе…

Минатиот петок, на 25 јануари во Градската библиотека „Гоце Делчев“ во Свети Николе се одржа настан на кој беше претставена книгата „Свети Николе - главната…

Повеќе
Новите книги во библиотеката „Гоце…

Вчера (09 јануари 2018) м-р Никола Ристевски од Свети Николе, Овче Поле, автор и уредник на повеќе изданија за Овчеполието, подари книги на Градската библиотека…

Повеќе