Македонското знаме и Овчеполската скута (видео)

Во Овчеполието и околу реката Бабуна се чува една стара легенда…

Инсерт од снимањето на краткиот филм ОВЧЕПОЛСКО ОРО. Продукција АРИСТОН 2020